zemní filtr ZF8

Cena: 25,033.12
22,351.00 bez DPH
K odeslání: Info v obchodě
Skladové číslo: ZF08
Sdílet:

ks

Umístění


Tento e-shop je pouze informativní, více info na tel. čísle.(+420) 604 254 355 

Hlavní stránka | h-eko.cz

Tento biologický zemní filtr slouží jako třetí stupeň čištění splaškových odpadních vod z málo zatížených zdrojů jako například rodinných domů, rekreačních zařízení, malých penzionů apod. BIO filtr se standardně osazuje za domovní čistírnu odpadních vod nebo za septik.

Filtr je sestaven z přítokového a odtokového potrubí, plastové nádrže, speciální filtrační náplně, pracího zařízení a zařízení na odtah kalu (biomasy).
Přítokovým potrubím natéká voda do plastové nádrže, kde protéká přes filtrační náplň, která je nepřetržitě zaplavena předčištěnou vodou a poté je odvedena pomocí sběrného potrubí do odtoku. Filtrační vrstva je uložena ve střední části nádrže a je postupně obalována vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat zpět do domovní čistírny odpadních vod či septiku.

 minimální nároky na prostor
 náhrada za pískový filtr
 snadná a rychlá instalace
 minimální náklady na provoz
 jednoduchá konstrukce
 jednoduchá obsluha
 jednoduchá údržba
> možnost trvalého či přerušovaného provozu

Při správném provozování je třeba přibližně jednou za 1 až 3 měsíce provést mechanické pročištění filtrační náplně pomocí stlačovacího pístu umístěného v nádrži filtru. Použitím pístu dojde k uvolnění usazených částeček biomasy, které se pomocí čerpadla odčerpají zpět do domovní ČOV (aktivační části) nebo do septiku.

Filtr se osazuje do výkopu na betonovou podkladní desku nebo na zpevněnou základovou spáru přímo za domovní ČOV nebo septik. Dále je tento filtr propojen s výpustním objektem. Tento filtr není nutné obetonovat.
Po samotném osazení a propojení je možné okamžitě spustit provoz filtru. Součástí filtru je i plastové nepochůzné víko.