Biologický septik SK5

Cena: 53,117.35
46,189.00 bez DPH
K odeslání: Info v obchodě
Skladové číslo: SK5
Sdílet:

ks

Umístění


Tento e-shop je pouze informativní, více info na tel. čísle.(+420) 604 254 355 

Hlavní stránka | h-eko.cz

Jde o samonosné kruhové či obdélníkové nádoby, které jsou standardně tříkomorové s patřičnými vyrovnávacími otvory. Nádoby jsou řešeny včetně zastropení. Toto zastropení je možno řešit jako pochůzné bez zvláštních opatření nebo jako pojízdné. Pak je nutno nádrž obetonovat včetně stropu a osadit litinové či ocelové vstupy. Alternativně možno pro pojezd osobních aut osazení ocelového samonosného poklopu s přibetonováním lemu. Výška nastavovacího komínku u nepojízdného provedení je max. 25-30 cm, u pojízdné varianty podle stupně zabezpečení.

Toto zařízení je především určeno k osazení do terénu do vykopané jámy podle velikosti. Dále je nutno provést betonovou desku o síle cca 10 cm z betonu prostého, při větších objemech nádrží nutno přidat výztuž z kari sítí. Po osazení nádrže na betonový podklad je nutno ji začít napouštět vodou a zároveň s hladinou provádět ruční obsyp s hutněním cca 50 cm. Po úplném napuštění nádrže a obsypu je nutno nechat zeminu ulehnout a poté vyčerpat vodu a nádrž použít k daným účelům. Pro urychlené použití je možno zásyp prolít vodou, čímž urychlíme usednutí zeminy. Zároveň se zásypem, který je v úrovni uvažovaného nátoku, se provede buď dílensky, nebo na místě otvor pro osazení potrubí. Nedílnou součástí každé dodávky jsou montážně dodavatelské podmínky, které podrobně stanoví postup montáží a uložení varianty podle stupně zabezpečení

Septiky PS 3.1, PS 4.5, PS 6.1

Nádrž septiku je určena k instalaci do terénu. Nádrž je nutné staticky zajistit proti působení předpokládaného zatížení zemním tlakem a ostatním zatížením např. obetonováním.

Při instalaci septiku by měla být z důvodů bezpečnosti dodržena následujíc pravidla:

 Nádrž septiku by měla být bezpečně zakryta tak, aby se zabránilo nedovolenému vniknutí a pádu osob do nádrže.
 Zakrytí nádrže by mělo být celistvé, neprodyšné a staticky dimenzováno dle způsobu instalace nádrže. V případě instalace uvnitř budovy by mělo být zastropení včetně poklopů pachotěsné.
 V případě instalace nádrže v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy) by měl být strop nádrže opatřen poklopy odpovídajícími ČSN EN 124 třídy odpovídajícího zatížení. Strop by měl být dimenzován na zatížení odpovídající třídě použitých poklopů (minimálně 2,5 kN/m²).
 V případě instalace nádrže v místě, kde je vyloučen předvídatelný přístup osob (nepochůzné plochy) by měl být strop v případě předpokládaného přístupu odborně školených osob při údržbě a obsluze dimenzován zatížení minimálně 2,5 kN/m².
 Zakrytí nádrže musí umožnit přístup do všech komor septiku včetně přítoku a odtoku. Vstupní otvory musí mít světlý průřez min. 400 mm u septiků PS 3.1, PS 4.5 a 600 mm u septiku PS 6.1 ostatních nádrží.

Septiky PS 4K, PS 6K, PS 10K

Nádrž septiku je určena k instalaci do terénu. Nádrž je nutné staticky zajistit proti působení předpokládaného zatížení zemním tlakem a ostatním zatížením např. obetonováním. Způsob zastropení septiku a provedení vík umožňuje jeho instalaci do míst, kde je vyloučen předvídatelný přístup osob na strop septiku a pachotěsné provedení poklopů umožňuje jeho umístění do budovy.

 V případě instalace nádrže septiku v místě, kde není vyloučen předvídatelný přístup osob na strop nádrže (pochůzné plochy) by měl být strop nádrže opatřen poklopy odpovídajícími ČSN EN 124 třídy odpovídajícího zatížení. Stavebním řešením (např. obetonováním) by měla být zajištěna únosnost stropu na zatížení odpovídající třídě použitých poklopů (minimálně 2,5 kN/m²).