Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.
 
Určeno pro:
 odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací
zpevněných parkovacích a odstavných ploch (manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.)
 

 

1. fáze - gravitační separace suspendovaných a volných rop. látek ve vstupní části

2. fáze - separace jemně rozptýlených ropných látek a jejich nestabilních emulzí v koalescenčním filtru

3. fáze - dočištění sorpcí na sorpčním filtru (pouze sorpční odlučovač)

 

 

 minimální časové nároky na obsluhu

 občasné kontroly a čištění odlučovače a koalescenční vložky, případně výměna sorpčních filtrů

 

 

 dlouhá životnost použitých materiálů (polypropylen, nerezová ocel)

 jednoduchá instalace a manipulace

 dvě varianty provedení - kruhová a obdélníková

 vodotěsnost

 

 

 Výkop základové jámy

 Zřízení podkladní armované betonové desky

 Usazení do vodorovné polohy

 Připojení na kanalizaci

 Obetonování odlučovače

 Napuštění odlučovače vodou

Koalescenční odlučovače

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž

Sorpční odkučovače

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 0,5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž