Určeno pro:

 penziony
 restaurace
 kuchyně
jídelny.

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap.

Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod

 Chrání kanalizace a ostatní zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením
 Předchází okyselení vod, způsobovanému právě rozkladem tuků, které působí biochemické a mechanické závady a snižování účinnosti čistírny odpadních vod

 

 Nízké nároky na údržbu
 Vysokokapacitní nevyjímatelný zásobník jímaných tuků
 Snadné zjištění vrstvy tuku

 

 Zvyšuje efektivitu čistíren odpadních vod a prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému
 Kvalitní zastropení s pachotěsnými víky
Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
Lapák je možné umístit do terénu jako zapuštěný, polozapuštěný i nad úroveň terénu (po provedení dodatečných úprav na objednávku)

 Vysoká účinnost odstraňování všech druhů tuků a mastnoty

 Před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků
 Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal)
 Do lapáků tuků se nesmí vpouštět odpadní vody ze sociálních zařízení