Kontejnerové čistírny složí k čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelných průmyslových odpadních vod.

Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.).
 Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky a plastové septiky.
 ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové jímky, septiky i žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.

 Minimální náklady na provoz čističky vody jsou zabezpečeny možností programovatelných režimů chodu čistírny.
 Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny).

 Požadavky na běžnou údržbu ČOV jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny – odpadá tak povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
 Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu, a tím je snížena nutnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Stavební připravenost:

Nádrž je nutno osadit na podkladní beton o tloušťce 100 mm.
Při obetonování vodoměrné šachty s je nutno postupovat dle montážního předpisu.

 První nespornou výhodou technologie ČOV je prvotřídní jakost veškerých plastových výrobků. Výroba vychází pouze z nerecyklovaného prvoplastu.
 K výrobě jsou vždy použity kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling a IMG. Jejich kvalita je zaručena normou požadované mechanické vlastnosti nádrže.
Běžný provoz ČOV a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla. Není třeba žádné další mechanické čerpadlo pro fungování ČOV. Tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.
 Čistička odpadních vod Bio Cleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 Tato čistička vody nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 Stávající septiky a žumpy lze přestavět na ČOV - osazením technolodické vestavby.
 Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 Čistírnu je možné umístit do terénu zcela zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu.

 Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.