Kontejnerová čistírna odpadních vod je určena k čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

Je ideálním řešením pro:

 malé obce a města
 hotely
 kempy
 výrobní podniky


Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady čističky vody v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).

 Požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
 Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
 Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů.

 Delší životnost je zajištěna možností účinného zpětného proplachu (vodou nebo čisticími roztoky).
 Pohyblivé uložení a velmi nízká tlaková ztráta filtračních desek.
 Celoplošná filtrace vody.
 Nedochází k mezideskovému zanášení modulu kalem.
 Úspora prostoru dosažena velkou plošnou hustotou tenkých samonosných desek.
 Při mechanickém poškození se membrána sama zacelí.
 Kvalita filtrované vody je zaručena.
 Snadná výměna filtračních kazet v modulu.

 Vysoká účinnost domovní čističky odpadních vod v odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek, baktérií a virů ze splaškové vody.
 Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikována - je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 Vyčištěnou vodu je možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).