rodinné domy
 chaty, rekreační objekty, kempy
 malé provozovny (B&B)
 objekty v národních parcích a dalších chráněných oblastech (MBR)
 využití vyčištěné vody k zalévání zahrady či jako voda užitková (MBR)

Domovní čistírna odpadních vod s membránou je určena k dezinfekci a likvidaci splaškové odpadní vody z nejmenších individuálních zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony). Umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo z myček nádobí. Úprava vody díky vbudované membráně je kvalitnější, neboť membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Přesto náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké, a zároveň vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).

Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídícího systému.
Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušování ČOV.
Použité technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů.

 Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.
 Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.
 Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.

 Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 Vysoká účinnost odstranění organického znečištění, 95 až 98 % v parametru CHSK.
 Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).