Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je optimální řešením pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony apod.), které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo z myček nádobí. ČOV efektivně a ekologicky vyčistí odpadní vodu jakéhokoliv objektu či domácnosti. Domovní čistírny odpadních vod jsou velmi výkonné a nenáročné na provoz a jsou v souladu s požadavky a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. 

 Domovní čistírna odpadních vod s membránou je určena k dezinfekci a likvidaci splaškové odpadní vody z nejmenších individuálních zdrojů znečištění (rodinné domy, penziony). Umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo z myček nádobí. Úprava vody díky vbudované membráně je kvalitnější, neboť membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Přesto náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké, a zároveň vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

Kontejnerová čistírna odpadních vod je vhodná k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení či výrobní podniky. Čistí komunální či splaškové vody a biologicky rozložitelné odpadní vody. Kontejnerové čistírny nahrazují plastové jímky, septiky a žumpy, neboť jsou jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové výhodnější. Také jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.

 

Kontejnerová čistírna odpadních vod je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální či splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Kontejnerové čistírny určené pro vesnice nahrazují plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže, a to po stránce účinnosti, i po stránce nákladové. Také jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. Kontejnerová čistička s vbudovanou membránou čistí vodu důkladněji a kvalitněji, neboť membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Voda, která je vyčištěná a upravená voda, je srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako voda užitková v domácnosti (např.:splachování toalet).

Kompaktní čistírny odpadních vod jsou ideálním řešením pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel. Čistírny odpadních vod je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod organicky znečištěných, zejména z potravinářského průmyslu.

Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo „na míru“ dle požadavků investora a participujících orgánů státní správy. ČOV je možné realizovat jako jednolinkové až čtyřlinkové paralelní uspořádání, tím je čističce umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. Čistička odpadních vod může být zcela i částečně zakrytá podle hygienických požadavků nebo může být nainstalovaná otevřená.